Billettar

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Programendringar kan førekome. Kansellering av artistar/band og påfølgjande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon gjevast kunn ved avlysing av heile arrangementet.

Ein papirbillett er ikkje personleg. Billetten kan brukast av andre, sjølv om det står ditt namn på. Alle typar billetter må byttes inn i armband, før du får tilgang til arenaområdet.

  • Sjekk ut dei ulike billettkategoriane slik at du kjøper rett billett. Vi har billettar til konsertarenaen og overnattings -og camp billettar
  • Barn under 12 år har gratis tilgang ifølge med ein vaksen.
  • Vi har ledsagerordning. Ledsager kjem inn gratis om du har billett og viser ledsagerbevis/følgekort i inngangen.
  • Tilgang til alle konsertar fredag og laurdag
  • Under 26 år- fom 12 år tom dei som har fylt 25 år. viser gyldig ID ved innbytte billett til band (denne billetten er utsolgt)
  • Student- studentar som har studentbevis. viser gyldig studentbevis ved innbytte billett til band (gjelder også for grunnskule, vidaregåande skule..)
  • Fredagspass og Lørdagspass. Tilgang til alle konsertar dagen billetten gjeld.
  • Lik pris uansett alder. Barn u 12 går gratis i følgje med voksen.