Frivillige

Frivillige på Malakoff

Vi gler oss enormt til å arrangere #denbestefestivalopplevinga du kan tenkje deg saman med fantastiske frivillige. Som frivillig er DU ein del av sjølve hjartet i festivalen.
Malakoff er oppteken av at du som frivillig vil vere imøtekomande, hyggeleg, god og hjelpsam mot alle vi inviterer med på dugnadsfesten og for alle som er på festivalbesøk. Vi skal saman lage gode opplevingar, relasjonar og minne for alle som er involverte, både medarbeidarar, samarbeidspartar og publikum.

SJEKK NYTTIG FRIVILLIGINFO HER!

Alle vakter fullteikna

Her lagar eller sel du ettertrakta rockemat til svoltne festivalgjengarar. Ein mett malakoffar er ein nøgd malakoffar!

Vakttid torsdag, fredag, laurdag kl 1830–0100 – alle vakter fullteikna! 

  • Har du ei vakt får du tilgang til konsertområdet ein valfri dag

Berre ledig laurdag sisteskift

Her tappar og sel du øl og andre barvarer til tørste festivalgjengarar. Bak bardisken er det høgt tempo og topp stemning! 18 års aldersgrense

Vakttider torsdag, fredag – alle vakter fullteikna:  
(Skift 1 kl 1600-2100    Skift 2 kl 2030-0100     Heil dag kl 1600-0100) 

Vakttider laurdag – berre ledig sisteskift: 
(Skift 1 kl 1430-2100 – fullt)   Skift 2 kl 2030-0100  (Heil dag kl 1430-0100)

  • Har du ei vakt får du tilgang til konsertområdet utanom vakttida den dagen 
  • Har du vakt ein heil dag får du tilgang til konsertområdet ein valfri dag 

Her er oppgåva di å sjå til at folk trivast og at det er ro og orden slik at alle har det bra! 18 års aldersgrense

Vakttider torsdag, fredag  – alle vakter fullteikna:  
(Skift 1 kl 1530-2130   Skift 2 kl 2030-0130   Heil dag kl 1530-0130)

Vakttider laurdag  – berre ledig sisteskift: 
(Skift 1 kl 1430-2130 – fullt)    Skift 2 kl 2030-0130   (Heil dag kl 1430-0130)

  • Har du ei vakt får du tilgang til konsertområdet utanom vakttida den dagen
  • Har du vakt ein heil dag får du tilgang til konsertområdet ein valfri dag 

Berre ledig laurdag 

Ein super jobb for deg som er 14-17 år. I lag med miljøvakter over 18 år, held du orden og trivsel på festivalområdet.    

Vakttid torsdag, fredag, laurdag kl 1800-2330 – berre ledig laurdag!

  • Har du ei vakt får du tilgang til konsertområdet utanom vakttida den dagen
  • Har du to vakter  får du i tillegg til tilgang til konsertområdet utanom vakttida, også tilgang til konsertområdet den tredje dagen