Frivillige

Frivillige på Malakoff

Vi gler oss enormt til å arrangere festival saman med fantastiske frivillige. Som frivillig er DU ein del av sjølve hjartet i Malakoff!

Ledige vakter no: 
Miljøvakt alle tre dagane: Skift 1 kl 1515/1415-2130 og skift 2 kl 2030-0130
Mat/kiosk alle tre dagane kl 1830-0130
Bar laurdag kl 1730-0100
Miljøvakt ung alle tre dagane kl 1800-2330

REGISTRERINGSSKJEMA HER

For spørsmål kontakt oss på frivillig@malakoff.no      
Følg FRIVILLIG MALAKOFF på Facebook

Her lagar eller sel du ettertrakta rockemat til svoltne festivalgjengarar. Ein mett malakoffar er ein nøgd malakoffar!

Vakttid torsdag, fredag, laurdag kl 1830–0130 

  • Har du ei vakt får du tilgang til konsertområdet ein valfri dag

Her tappar og sel du øl og andre barvarer til tørste festivalgjengarar. Bak bardisken er det høgt tempo og topp stemning! 18 års aldersgrense

Ledige vakttider i baren: 
Laurdag skift 2 kl 1730-0100

(Fullt skift 1 alle dagar og skift 2 torsdag og fredag) 

  • Har du ei vakt får du tilgang til konsertområdet ein valfri dag

Her er oppgåva di å sjå til at folk trivast og at det er ro og orden slik at alle har det bra! 18 års aldersgrense

Vakttider torsdag og fredag  
Skift 1 kl 1515-2130   Skift 2 kl 2030-0130  

Vakttider laurdag: 
Skift 1 kl 1415-2130   Skift 2 kl 2030-0130 

  • Har du ei vakt får du tilgang til konsertområdet utanom vakttida den dagen
  • Har du vakt ein heil dag får du tilgang til konsertområdet ein valfri dag 

Ein super jobb for deg som er 14-17 år. I lag med miljøvakter over 18 år, held du orden og trivsel på festivalområdet.

Vakttid torsdag, fredag og laurdag kl 1800-2330  

  • Har du ei vakt får du tilgang til konsertområdet utanom vakttida den dagen
  • Har du to vakter får du i tillegg til tilgang til konsertområdet utanom vakttida, også tilgang til konsertområdet den tredje dagen.

Vi er heilt avhengige av at alle frivillige møter opp. Dersom du på festivalen har henta armband for tilgangen du har rett på, men ikkje møter opp på vakta di, får du tilsendt faktura på billettprisen.