MiniMalakoff program

Vi gler oss til fantastiske dagar med store Malakoff-opplevingar🙏💥
Studer programmet og ver klar til å kjøpe billett i morgon 28.mai kl. 1000.

minimalakoff21 plakat 1080x1350 v1

Billettar: tikkio.com 
—————————
Billettinfo
 
Sterkt begrensa tal billettar til alle konsertar og festivaldagar.
Vi sel ikke festivalpass - du kjøper billett til enkeltkonsertar (18-21.juli) og til festivaldagar (22.-24.juli)
Vi har ikke fribillettar/gjestebillettar i år grunna kapasitet.
Fri aldersgrense på alle arrangement - alle uansett alder må kjøpe billett.
 
For festivaldagane 22.-24.juli : Du kjøper billett tilknytt ein kohort (200 stk i kvar kohort). Hugs å kjøpe billett til same kohort som dei du vil vere ilag med på festival.