Billettinfo MiniMalakoff 2021

Vi elskar å lage eksepsjonelle musikkopplevingar, men arrangørbetingelsane i år er ikkje slik vi er vant med. 

Viktig info til alle som ønskjer å vere publikum på arrangement i Malakoffveka:

Alle må kjøpe billett:

-        Ingen fribillettar grunna smittevern og sterkt begrensa tal billettar for sal.

-        Også barn under 12 år må i år kjøpe billett

-        Kontakt post@malakoff.no om du har ledsagerbevis og ønskjer ledsagerbillett.

 

Kapasitet/Kohort:

-    Vi legg ut maks tal billettar som vi pr dd har lov til å selje. Vert kapasiteten justert opp, legg vi ut fleire billettar.

-    På konsertdagane i Amfiet, torsdag, fredag og laurdag har vi kapaistet på 600 pr dag. Du vil få kjøpt billetter tilknytt kohortar, 200 stk i kvar kohort. (Vi legger ut billett-typar som er merka med kohort 1, kohort 2 og kohort 3 ) 

-    Hugs å kjøp billett til same kohort som dei du vil vere ilag med på festival. Det blir ikkje mulig å bytte billett !

-    Innanfor kvar kohort blir det toalett, bar og kiosk og god usikt til scena

 

Kjøps-lenker: 

Bilettar til konserten 18.juli i Operahuset finn du HER

Her er billett-lenke til konsertane 19. - 24. juli  

 

Billettsal til alle konsertane startar fredag 28.mai kl 10

Andre spørsmål prøv messenger https://www.facebook.com/malakoffrockfestival  eller post@malakoff.no

Utfyllande informasjon til årets arrangement, vert publisert forløpande under nyheter.