Informasjon

Malakoff - 2019 - Lørdag - Mads Suhr Pettersen -3I0A4266
MALAKOFF 21.-23. JULI 2022
Malakoffparken på Nordfjordeid, Vestlandet

Har du spørsmål du ikkje finn svar på, kontakt oss direkte på post@malakoff.no eller i meldingsboksen på Facebook.

Utfyllande og meir informasjon til sommarens festival kjem etterkvart.

BILLETTAR

Malakoff 2022 – f.o.m. 21.07.22 t.o.m.23.07.22

Billettar får du kjøpt med Tikkio

Her får du hjelp dersom du har spørsmål om kjøpte billetter

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Programendringar kan førekome. Kansellering av artistar/band og påfølgjande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon gjevast kun ved avlysing av heile arrangementet.

Ein papirbillett er ikkje personlig. Billetten kan brukast av andre, sjølv om det står ditt namn på . Alle typer billetter må byttes inn i armband, som er ditt adgangstegn til festivalområdet el campområdet. Kvar billett kan kun brukes ein gong, og strekkoden blir scanna. Alle armbånd skal være festa til arm og låst for at dei skal gjelde som adgangstegn. I det du har festa armbåndet på, er dette å regne som personlig og kan ikkje delast med andre.

Eit festivalpass/ungdomspass er ein rabattert billettpakke for dei som ønskjer å gå på Malakoff alle dagane. Denne kan ikkje deles opp i dagsbilletter. I bytte mot billetten vil du få eit armbånd som adgang alle tre dagane. I det du har festa armbandet på, er dette å regne som personlig og kan ikkje delast med andre.

Ver oppmersom på at du må ha billetten som heiter «Festivalpass» for å få tilgang til Malakoff camp og dei ulike overnattingstilbuda der. 

Har du billettar kjøpt i 2019, 2020 og 2021 som er overført til 2022, og har spørsmål kan du finne svar her.

Har du ledsagerbevis, vil ledsager komme inn gratis om du viser beviset i inngangen. Du kjøper altså billett på vanlig måte, og ledsager kommer gratis inn.

Denne billetten gir adgang til alle konsertar på konsertområde fom torsdag 21.juli tom laurdag 23.juli.

Denne billetten gir adgang til alle konsertar på konsertområde fom torsdag 21.juli tom laurdag 23.juli og gjeld for ungdom mellom 12 tom 17 år. Du må dokumentere at du er under 18 ved innsjekk, når du bytter billett til band.

Dagsbilletten gir adgang til konsertområdet den dagen du har kjøpt billett for.

Denne billetten gir deg tilgang til campområdet fom torsdag 21.juli til 24.juli. Aldersgrense 18 år. Du må ha «Festivalpass» (billett for 3 dagar) for å kunne kjøpe denne billetten, eller dagsbillett for både fredag og lørdag. 

Skal du sette opp eige telt inne på festivalcampen må du ha denne billetten. 

Festivalcampen er inndelt i ulike felt. Når du kjøper teltplass, må du velge kva felt du ønskjer å sette opp teltet ditt.  Ein teltplass-billett er eit område som er 3x4m. Er teltet du skal sette opp større enn dette, må du kjøpe fleire teltplassar slik at du får plass til telt, snorer osv..  inne på ditt område.  

Teltbilletten inneheld eit miljødepositum på kr 300 – som vert refundert søndag før kl 13 ved godkjent opprydding og sortering av avfall på og rundt teltplassen din. Sjå kart og les meir her

Du kan overnatt i ferdig oppsatt lavvo. Lavvotelta er plassert på det blå feltet inne på festivalcampen. Du finn kart inne på campsida. Det vil vere golv/ pressening  i lavvoen. Du kan velge mellom 4 ulike lavvostorleikar. Du må ha billettane festivalpass (3dagar)  og camptilgang i tillegg.

Teltbilletten inneheld eit miljødepositum på kr 300 – som vert refundert søndag før kl 13 ved godkjent opprydding og sortering av avfall på og rundt teltplassen din. Sjå kart og  les meir her

For den miljøbevisste tilbyr vi ferdig oppsatt telt av papp på festivalcampen.
Etter bruk vert teltet resirkulert. Enkelt, effektivt og smart.

Telta er plassert mot nord inne på festivalcampen, sjå kart og  les meir her

500m fra festivalcampen finner du containerhus som blir rigga til Malakoff 2022. Containerne er 10 fot og har 4 sengeplasser.

Containerhusa er plassert i nærleiken av festivalparkeringa som ligge ved Eid stadion.

Les meir og sjå kart her

GENERELT

I den fantastiske Malakoffparken som ligg nær Eidselva og sjøen i den sørlege delen av Nordfjordeid sentrum.

Konsertområde
Ingen aldersgrense på konsertområdet, og barn under 12 år går gratis i følge med ein vaksen. Inne på konsertområdet har vi to «barområde» der aldersgrensa for å komme inn er 18 år.

Campområde
Aldersgrense 18 år.

Åpningstider konsertområdet
Torsdag: kl 1630-kl 0100 
Fredag:   kl 1630-kl 0100
Laurdag: kl 1500-kl 0100

Åpningstider festivalcamp
torsdag 21.juli kl 13 til søndag 24.juli kl 13

Speleplan/Program
Artistar er plasser på dag, speletider kjem om ikkje så lenge.

Du kan bytte billett til bånd i billett-stasjonen ved festivalområdet.
Opningstider er: 
Torsdag  21.juli kl 10.00-00.00
Fredag   22.juli kl 10.00-00.00
Laurdag 23.juli kl 13.30-22.00

Du kan bytte til bånd den dagen billetten gjelder frå. 

Bussruter etter festivalen 21.-23.juli frå Eid Rutebilstasjon kl 0130 til:

 • Måløy
 • Selje/Stadlandet (via Allmenningsfjellet)
 • Volda/Ørsta (går om Stigedalen)
 • Stryn
 • Hornindal/Stryn
 • Sandane
 • Skei 
 • Førde
 • Florø 
 • Sogndal

  Billettprisar: Kr 150,-
 • Medbrakt mat og drikke 
 • Grill/anna påtenningsutstyr 
 • Skarpe gjenstandar, t.d. paraply 
 • Campingutstyr (telt, stolar, luftsofa osv.) 
 • Hund eller andre husdyr 
 • Video- eller lydopptaksutstyr 
 • Speilreflekskamera
 • Selfie-stang
 • Flasker og termosar
 • Gjenstander forbudt etter norsk lov

Vaktene kan nekte publikum å ta med gjenstander dei vurderer kan vere ein risiko inne på festivalområdet, men dei kan også utvise skjønn om du har spesielle behov.

 • Partytelt
 • Grill
 • 0-toleranse for narkotika. Politiet gjennomfører kontroll
 • Parasoll
 • Glasflasker
 • Gassflasker
 • Aggregat
 • Møblar
 • Kniv, våpen
 • Dyr 

Vaktene kan nekte publikum å ta med gjenstander dei vurderer kan vere ein risiko inne på campområdet, men dei kan også utvise skjønn om du har spesielle behov.

 • 18 års aldersgrense
 • Teltplass – 3×4 meter (ikkje campingvogn eller bobil)
 • Lov å ta med medbrakt mat og drikke

  Folkeskikk
 • Lydvolum frå høgtalarar skal ikkje sjenere naboen din
 • Presenning over telt og som ikkje hindrar framkomst er lov
 • All form for påført kroppsskade på andre fører automatisk til utkasting frå campen og forholdet vil bli meldt til politiet
 • Zzzzzz….rolig mellom 04:00 og 08:00
 • Klatring over gjerda = tapt festivalpass og campadgang
 • Gjer vel og rydd opp søppel og ting etterkvart
 • Gjestar som viser usømeleg åtferd eller uroar andre blir vist vekk
 • Teltplass skal vere rydda og forlate innan sundag kl. 13.00.
 • Miljøgebyr:
  Ved 100% rydda og sortert avfall på teltplass og tilhøyrande areal,  returnerer vi miljøgebyret

Tilbakemeldingar om akkrediteringssøknad blir svart på fortløpande. Søknadskjema finn du her

Frivillig/akkrediteringstelt
Ved hovudinngangen finn du frivillig-/akkrediteringsteltet der du kan hente adgangsbånd, presseinfo/pressekort. 

Akkreditering for media/presse
Presse som søkjer og får innvilga akkreditering må påreikne krav om å kunne dokumentere dekning frå festivalen i etterkant. Vi ber om at planar for dekninga vert beskrive i korte trekk i kommentarfeltet/søknadstekst i slutten av søknaden. 

Akkreditert presse får tilgang til festivalens presserom på Nordfjord Hotel.

Fotoakkreditering må søkjast særskilt om. Merk av for dette i søknaden. Vi gjer merksam på at det kun er høve til å ta bilete frå pit framfor scena under dei tre fyrste låtane i kvar konsert. Film- og lydopptak av konsertar er ikkje tillate utan særskilt løyve frå den aktuelle artisten.

 

Ynskjer ein intervju med artistar må dette avtalast direkte med management til artist på førehand. Kontakt festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal på e-post arntivar@malakoff.no ved ytterlegare spørsmål. 

Akkreditering for bransje
Bransjefolk kan også søke om akkreditering til Malakoff. Med bransje meiner vi aktørar innanfor musikkproduksjon, booking, festivalar og andre store arrangement. 

Vi gjer merksam på at kapasiteten er svært avgrensa, og at vi difor kan avslå eller endre tal personar i akkrediteringssøknaden utan nærmare grunngjeving. 

Søknadskjema finn du her